Course Content
Omawiane zagadnienia
Definicja pojęcia BHP
0/1
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
O tej lekcji

Omawiane zagadnienia:

  • Definicja pojęcia BHP
  • Obowiązki w zakresie szkoleń BHP
  • System szkoleń BHP
  • Cykliczność szkoleń
  • Charakterystyka i rodzaje instruktaży
  • Ramowy program szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biruowych