Centrum Szkoleń Zawodowych GREMA powstało w 2008 roku. Jest prowadzone i zarządzane  przez mgr Małgorzatę Respekta, osobę z kilkunastoletnim doświadczeniem w organizowaniu szkoleń zawodowych.

Firma posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Krakowie nr 2.12/00185/2010.

Współpracujemy z następującymi instytucjami certyfikującymi i egzaminacyjnymi:

  • Urząd Dozoru Technicznego – w zakresie egzaminowania kursantów na uprawnienia do obsługi i konserwacji  urządzeń dozorowych tj. żurawi (wieżowych, stacjonarnych, samojezdnych i przenośnych), wózków podnośnikowych  w tym specjalizowanych z wysięgnikiem teleskopowym, suwnic, podestów ruchomych, wciągników i wciągarek, dźwigników
  • Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach – nadzorowany przez ministra właściwego ds. gospodarki (Akademia UDT) -w zakresie certyfikatów, programów i uprawnień do prowadzenia szkoleń zawodowych
  • Transportowy Dozór Techniczny – w zakresie programów, certyfikacji, uprawnień, egzaminowania kursantów na obsługę stacji LPG – w tym napełnianie zbiorników samochodowych gazem LPG
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – w zakresie programów szkoleń i egzaminowania uczestników kursów na uprawnienia elektroenergetyczne grupy I,II i III w zakresie eksploatacji i dozoru.
  • Akademia Astor w Krakowie w zakresie szkoleń i certyfikacji w ramach obsługi i sterowania sieci przemysłowych z użyciem sterowników PLC,

Firma GREMA kompleksowo podchodzi do oczekiwań współpracujących klientów w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników. Poruszamy się w grupie kilku kompleksowych modułów szkoleniowych oferowanych naszym klientom:

Szkolenia okresowe bhp, przeciw pożarowe, pierwsza pomoc przed medyczna – z zakresu szkoleń obowiązkowych dla pracowników  wszystkich firm – od mikro do dużych przedsiębiorstw.

-szkolenia z uprawnieniami  dozorowymi pracowników na obsługę i konserwację urządzeń transportu bliskiego oraz urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych nadzorowane przez UDT, TDT, SEP oraz SITPNiG. Oferta skierowana do pracowników i właścicieli od mikro do dużych przedsiębiorstw oraz osób bez pracy.

-szkolenia specjalistyczne, związane z nowymi technologiami, automatyką i innowacyjnymi nowościami technicznymi tj. szkolenia na obsługę i programowanie obrabiarek numerycznych CNC, obsługa i programowanie sterowników PLC.

W ramach prowadzonej działalności współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Oświatowym REJ w Myślenicach- działaność społeczna.                                              
Stowarzyszenie zostało powołane z myślą o dorastającej młodzieży, która w przyszłości ma zasilić kadrę wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach życia. Dzięki możliwości dzielenia się z innymi możemy podnieść poziom kształcenia zawodowego.


http://www.rej.myslenice.pl/